Over Q-Sense

Q-Sense ontwikkelt een intelligent platform voor ‘data supported’ leren en opleiden. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met een mix van experts op het gebied van learning technology, big data en AI en van ervaren opleiders en onderwijsmensen. Bij de ontwikkeling en implementatie van het Q-Sense Platform wordt gebruik gemaakt van een netwerk van scholen en opleiders, ‘content providers’, softwareontwikkelaars en communicatiebedrijven. Op het vlak van big data en AI (artificial intelligence) wordt actief samengewerkt met BISS Institute (een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd). Q-Sense wordt ondersteund door LIOF.

biss-logo liof logo zw

Big data en AI voor leren en opleiden

Scholen, opleidingsinstituten en ‘content providers’ zoeken naar intelligente digitale tools waarmee zij hun opleidingen en ‘content’ meer gepersonaliseerd kunnen inrichten en gebruiken. Er bestaat veel ervaring met digitale of ‘blended’ leermiddelen en met opleidingsmaterialen die op maat kunnen worden ingericht. De vraag is of dat ‘op maat maken’ geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd kan gebeuren als je gebruik maakt van ‘big data’ en van AI (artificial intelligence). En lukt dat ook voor complexe leertaken (praktijkopdrachten en creatieve werkvormen) en voor de sociaal-interactieve aspecten van leren en opleiden? Q-Sense pakt die uitdaging op!

De meerwaarde van Q-Sense

meerwaarde van Q

Het Q-Sense Platform maakt ‘data supported and machine automated learning’ mogelijk in verschillende contexten en vormen. Q-Sense wordt als engine gebruikt in bestaande leeromgevingen en met bestaande (of zelf gemaakte) content. In het regulier onderwijs leidt toepassing van Q-Sense tot intelligente/adaptieve leermiddelen voor leraren en leerlingen. Daarmee wordt gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren mogelijk. En worden leraren ‘ontlast’ bij de uitvoering van hun onderwijs en bij het nakijken en het rapporteren over het schoolwerk. Met de Q-Monitor beschikken leraren over meer en betere data en tools om hun leerlingen gericht te begeleiden.

Onze diensten

bigdata diensten

Q levert een compleet pakket van diensten met als basis de Q-Sense engine waarmee data ‘achter het leren en lesgeven’ worden verzameld en geanalyseerd. De data worden gebruikt voor het optimaliseren van leerroutes (met ‘recommendations’ en ‘live adaptive playlist’). En voor het optimaliseren van de gebruikte ‘content’ (zowel content van uitgevers als ‘user generated content’).

De Q-Sense engine wordt gevoed door ‘big data’. Door gebruik van het Q-datamodel en de Q-algoritmen neemt de intelligentie van de engine toe. De engine is gekoppeld aan de Q-monitor die de verschillende gebruikersgroepen ondersteunt met ‘live analyses’ van het leerproces en het gebruik van leermiddelen.

Meedoen

contact-met-qIn het Q-Sense Smart Learning Netwerk verkennen opleiders (scholen en bedrijfsopleidingen) samen met uitgevers, onderzoekers en ontwikkelaars hoe ‘big data’ en AI kunnen worden ingezet voor verschillende soorten van onderwijs en bedrijfsopleidingen. Wensen van verschillende actoren worden vertaald naar concrete en haalbare oplossingen. Met werkende prototypes worden korte pilots en onderzoek uitgevoerd. Meedoen? Neem contact op met Q-Sense.

Contact

Q-Sense B.V.

Smedestraat 2

6411CR Heerlen

Tel. 0859021010

 

Voor vragen over Q-Sense voor scholen en bedrijven, neem contact op met Paul Vermeulen, paul@q-sense.net of 0681182880.

Voor vragen over het Q-Sense platform en technische standaarden, neem contact op met Meir Lebi, meir@q-sense.net of 0616896404.